Produkční činnost v umění a reklamě

 

Čtyřletý studijní obor: 63-41-M/01 Produkční činnost v umění a reklamě 

Učební plán oboru (pdf dokument):  Ekonomika a podnikání)

 

Charakteristika oboru

Tento obor je úzce spjatý s vyučovanými uměleckými obory v naší škole. Impuls pro zahájení výuky byl dán současným nedostatkem kvalifikovaných odborníků na pozicích produkčních či manažerů, kteří plánují a organizují po stránce ekonomické a organizační volný trh s uměním a reklamou. Chápou potřeby nově vznikajících reklamních agentur, galerií, uměleckých a informačních center, dílen apod.

Co se žáci naučí

Vedle výuky ekonomických předmětů (ekonomika podniku, marketing, management, účetnictví, písemná a elektronická komunikace) žáci absolvují teoretickou výuku dějin umění a reklamy a prakticky se seznámí se základy některých uměleckých disciplín (počítačová grafika, výtvarná příprava, základní grafické techniky, základy fotografie aj.).

Získají produkční a manažerské dovednosti v reklamě, naučí se prezentovat svoji práci, budou spolupracovat s žáky uměleckých oborů na konkrétních projektech, navštěvovat galerie, výstavy a veletrhy v ČR i v zahraničí.

Pro výuku mají žáci k dispozici učebny a ateliéry vybavené špičkovou prezentační technikou s nejmodernějším softwarem.

Zároveň však bude jejich vzdělávání odpovídat potřebám pro přijetí na vysoké školy, které nabízejí studium oborů navazujících na toto odborné střední vzdělání, např. VŠE Praha (Arts Management), Ostravská univerzita v Ostravě (Katedra teorie a dějin výtvarného umění: Kurátorská činnost a organizace výstav), VŠ umělecko-průmyslová (Teorie a dějiny moderního a současného umění), FSV UK, FAMU, Baťova univerzita ve Zlíně. 

Školní vzdělávací program Produkční činnost v umění a reklamě byl školou vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatní jako manažeři výtvarných galerií, veletrhů a výstav, workshopů a odborných seminářů, v reklamních agenturách, při spolupráci s divadlem, filmem či osobnostmi z oblasti kultury. Své místo najdou i v oblasti editorské, publikační a rovněž v nakladatelské činnosti. Další možnosti naleznou v zájmových oblastech neprofesionálního umění.

Přijímací řízení

Žáci budou přijímáni na základě hodnocení ze ZŠ.

Přihlášky je nutno zaslat do 1. března